Nastavení podpisové certifikátu v aplikaci Mozilla Thunderbird

Postup zde uvedený je pouze orientační, od skutečnosti se může lišit.

Pro správnou funkci podpisového certifikátu je nutné instalovat i certifikáty certifikační autority

 

 Instalace certifikátů certifikačních autorit v aplikaci Mozilla Thunderbird

Postup zde uvedený je pouze orientační, od skutečnosti se může lišit.

Je potřeba postupně instalovat všechny tři certifikáty autorit.