Windows Mail > Nástroje > Možnosti > Čtení > Písma

Nastavení písem = Vlastní
Proporcionální písmo = Arial
Neproporciální písmo = Courier New
Velikost písma = Střední
Kódování = Vlastní
Výchozí kódování = Vlastní

Kliknout na: Nastavit jako výchozí > OK > Mezinárodní nastavení > zkontrolovat, že není zaškrtnuto „Používat výchozí nastavení pro všechny příchozí zprávy“ > OK > OK > vypnout > zapnout >>> v přehledu zpráv už předměty obsahují i „ž“ ;-))

Nejdůležitější je to “ Nastavení písem = Vlastní “ a zrušení výše popisovaného zatržítka.