[title size=“2″]Správa sítí a IT[/title]

 HOT Line, smluvní servis, outsourcing informačních technologií a systémová podpora, audit a informační bezpečnost

Správa sítě je určena každému, kdo spravuje síť s jedním nebo více servery, nebo větší množství samostatných PC, a je pro něj neefektivní zaměstnávat vlastní správce sítě a nákladně budovat IT oddělení.

Správa sítě zahrnuje komplexní servis hardwaru i softwaru IT sytému zákazníka.

[checklist icon=“star-empty“ iconcolor=“#ffffff“ circle=“no“]

  • Systémová podpora – dohled nad síťovým operačním systémem, servery a klientskými stanicemi, správa síťových prvků, síťových periferií a komunikačních systémů
  • Softwarová podpora – nastavení a optimalizace síťového operačního systému, instalace softwaru a jeho update, konfigurace aplikací, zálohování, zabezpečení dat a pravidelná aktualizace antivirové ochrany
  • Vzdálená správa – okamžité řešení problémů bez nutnosti výjezdu technika, nezávislé na čase dojezdu
  • Uživatelská podpora – preventivní péče zajišťovaná pravidelnými návštěvami technika v intervalu dohodnutém ve smlouvě
  • Poradenská služba – konzultace problémů a návrhy řešení
  • Help desk a Hotline – e-mailový a telefonický zákaznický servis

[/checklist]

Služba je detailně upravena smlouvou na dobu neurčitou a hradí se formou měsíčního paušálu. Výše paušálu je individuální, závisí na smluvených parametrech a je pro ni rozhodující:

[checklist icon=“star-empty“ iconcolor=“#ffffff“ circle=“no“]

  • počet a typ serverů
  • počet klientských stanic
  • frekvence pravidelných návštěv
  • rychlost reakce při servisním zásahu

[/checklist]