Návody

/Návody
­

ByPass Windows 7 Login Password Without Third Party Software

In this tutorial I’m going to be sure you guys how to bypass Windows 7 login password without it third-party software.

I recommended doing this only on the PC you were locked out.

1. Restart the computer, when it restarts and you see the starting Windows with the logo, abruptly shut down the computer and then started again.

2. Once you start you’ll see lunch start of repair recommended selected press enter. This will launch the startup repair.

3. A popup will come up asking if you would like to restore your computer using system restore, there select cancel.

4. If you are lucky you’ll get the Startup Repair popup window. Here click on the drop-down right beside view problem details.

5. Scroll all the way down to the last link. Click on the last link to open a text file.

6. On the text file click on file on the top left corner to select open from the drop-down menu.

7. Click on computer from the left pain and select local disk from the right pain. The drive letters have changed around so make sure to locate local disk.

8. Click on Windows, on the files of type select all files, and now look for system 32.

9. Look for sethc. Right-click and rename it to sethc0. Click away to save.

10. Then look for CMD. right click copy CMD, scroll all way down to paste it and create a copy. once you create a copy rename CMD to sethc click away to save.

11. Close all remaining windows and click on finish. The computer will turn off. Start the computer you still can’t log-in but now we made some modification, we changed the sticky keys to command prompt.

12. Press five times the shift key and […]

|Návody|0 Comments

Enable Remote Desktop on Windows XP Home Edition

Windows XP Home Edition does not come with Remote Desktop, or Terminal Services feature. There is Remote Desktop Connection (RDC) client which allows user to connect to remote host, but not accepting any remote desktop connection to the Windows XP Home. However, there is way to install and enable Remote Desktop Protocol (RDP) in Windows XP using the steps below.

 
Steps to Enable Remote Desktop on Windows XP Home Edition

Click the “Start” menu, then select “Run.” Type “regedit” into the box and press the “Enter” key to launch the Registry Editor tool.

Select the “+” icon next to the “HKEY_LOCAL_MACHINES” folder to expand the directory. Scroll down and expand the “SYSTEM” folder located inside the “HKEY_LOCAL_MACHINES” folder

Expand the folder named “ControlSet00X” folder located inside the “System” folder. Open the folder with the highest number in the “00X” part of the file name. Then expand the “Control” folder underneath it.

Click to open the “ProductOptions” directory, then locate the “ProductSuite” registry key on the right window panel. Right-click on the “ProductSuite” key and select “Delete.”

Right-click an empty area of the right window panel and select “New.” Then click “DWORD Value” and type “Brand” as the name for the new value.

Double-click on the “Brand” value, set the “Value data” box to “0″ and click “OK.” Then click the “Start” menu and select “Turn Off Computer.” Click “Restart” to reboot the computer.

Press the “F8″ key on the keyboard after the BIOS screen to display the Windows XP Startup Menu. Select “Last Known Good Configuration” and press the “Enter” key.

Download devcon.exe, a free command-line utility that also doubles as a replacement for the standard Device Manager. Double-click the DevCon.exe file and select a folder to unpack the files. DevCon will create two […]

|Návody|0 Comments

How to set up a Caching DNS Server on Windows 2008 Server

Google Public DNS IP addresses
The Google Public DNS IP addresses (IPv4) are as follows:

8.8.8.8
8.8.4.4

The Google Public DNS IPv6 addresses are as follows:

2001:4860:4860::8888
2001:4860:4860::8844

 

|Návody|0 Comments

Konfigurace a použití certifikátů v programu Mozilla Thunderbird

Nastavení podpisové certifikátu v aplikaci Mozilla Thunderbird
Postup zde uvedený je pouze orientační, od skutečnosti se může lišit.

Pro správnou funkci podpisového certifikátu je nutné instalovat i certifikáty certifikační autority

 
 Instalace certifikátů certifikačních autorit v aplikaci Mozilla Thunderbird
Postup zde uvedený je pouze orientační, od skutečnosti se může lišit.

Je potřeba postupně instalovat všechny tři certifikáty autorit.

|Návody|0 Comments

Remote Control Android device

|Návody|0 Comments

Správa výchozích tiskáren v různých sítích

|Návody|0 Comments

MojeBanka: Přenesení certifikátu do jiného prohlížeče

|Návody|0 Comments

Vytížení počítače se systémem Windows XP

Vytížení počítače způsobuje proces svchost.exe, který se, mimo jiné, stará také o aktualizace operačního systému (Windows Update). Právě díky těmto aktualizacím může v případě Windows XP dojít dočasně k několikahodinovému výraznému zpomalení počítače, kdy proces svchost.exe vytíží procesor až na 100 %.

Řešením je nechat počítač zapnutý a připojený k internetu. Do několika hodin (cca 2 – 4 hodiny) proces svchost aktualizace zpracuje a přestane nadměrně spotřebovávat systémové zdroje.

Pokročilí uživatelé pak mohou jako rychlé řešení použít v příkazovém řádku následující příkazy:

net stop bits
net stop wuauserv
regsvr32 /u wuaueng.dll /s
del /f /s /q %windir%\SoftwareDistribution\*.*
del /f /s /q %windir%\windowsupdate.log
regsvr32 wuaueng.dll /s
net start bits
net start wuauserv
wuauclt.exe /resetauthorization /detectnow
Použitím těchto příkazů dočasně pozastavíte aktualizace Windows, vymažete aktualizační cache a poté aktualizace opět spustíte.

Vhledem k plánovanému ukončení podpory Windows XP ze strany Microsoftu v brěznu 2014, doporučujeme všem uživatelům upgrade na bezproblémové a stabilní Windows 7.

 

|Návody|0 Comments

Jak odstranit „Policejní vir“

Této infiltrace vznikají desítky různých mutací každý den, nenechte se tedy mýlit stejným vzhledem viru,
jeho zdrojový kód je pokaždé jiný. Bohužel je možné, že se uživatel nakazí virem, ještě než se jeho vzorky dostanou k nám do virové laboratoře a jsou zaneseny do virových definic.

Při startu PC, jakmile zmizí úvodní informace BIOS (obvykle logo výrobce PC či základní desky), je potřeba mačkat klávesu F8. Zobrazí se nabídka, ve které vyberte Nouzový režim s příkazovým řádkem. Dále rozhoduje verze Vašeho operačního systému.

Ve Windows 7 postupujte následovně:

V příkazovém řádku napište příkaz: rstrui.exe (tento příkaz spustí nástroj pro Obnovení systému).

Vyberte vhodný bod obnovení, ideálně tak týden nazpět.

 

Ve Windows Vista je postup podobný jako pro Windows 7:

Pomocí příkazu cd se přepněte do umístění C:\Windows\System32\ , napište rstrui.exe a potvrďte klávesou Enter.

Vyberte vhodný Bod obnovení, ideálně tak týden nazpět.

 

Ve Windows XP je postup tento:

V příkazovém řádku zadejte C:\Windows\system32\Restore\rstrui.exe a stiskněte klávesu ENTER.

Tento příkaz spustí rovněž nástroj pro Obnovení systému. Vyberte vhodný bod obnovení, ideálně tak týden nazpět.

 

V Nouzovém režimu s režimem v síti spusťte ESET Online Scanner a proveďte kontrolu počítače.

Produkt naleznete volně ke stažení na www.eset.com/cz/domacnosti/produkty/online-scanner/

 

 

V Nouzovém režimu otevřete Editor registru – v nabídce Start napište regedit a stiskněte Enter. Ve Windows XP klikněte na Spustit a zde rovněž regedit.

Zde dejte vyhledat řetězec (CTRL+F) command processor. Hledejte hodnotu Autorun, která odkazuje na cestu k nějakému souboru – často C:\Users\Uživatelsý účet\AppData\Local\Temp. Hledat další záznam nyní můžete stiskem klávesy F3. Tuto hodnotu odstraňte a s ní i soubor v umístění, které zde bude vypsané.

 

 

Pokud se místo Exploreru při přihlášení spouští příkazový řádek, je potřeba přepsat hodnotu Shell ve větvi HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon podle níže uvedeného obrázku nebo ji úplně odstranit Toto platí pouze v případě, že jste přihlášeni pod napadeným uživatelským účtem.

Poznámka: Výchozí nezměněná hodnota Shell v HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon by měla být explorer.exe a […]

|Návody|0 Comments

Jak odinstalovat produkty Norton?

Pokud se setkáte s problémy při odinstalaci produktů Norton (Antivirus, Internet Security, N360) ve všech možných verzích, navštivte tyto stránky. Zde naleznete nástroj Norton Removal Tool, který vám pomůže se zbavit zakousnutého produktu od Nortonů. Můžete také použít přímý odkaz ke stažení Norton Removal Tool.

V seznamu si vyberte odpovídající produkt a klikněte na odkaz. Na další stránce dostanete od výrobce bližší instrukce. Jednoduše řečeno – zálohovat si licenční číslo, a pokud používáte více produktů Norton tak raději všechny licenční čísla. Zálohováním licenčního čísla v tomto okamžiku rozumějte tužku a papír nebo textový soubor uložený někam mimo počítač /flashdisk). Tento krok je důležitý – bez platné licence program samozřejmě znovu nezprovozníte. S tím souvisí také odregistrování licenčního čísla z Účtu Norton (Norton Account), který slouží pro evidenci licenčních čísel a zabraňuje zneužívání licencí. Účet Norton se začal používat až ve verzích produktů 2006 a výše. Starší verze produktů nejsou účtem nijak dotčeny.

Pak již stačí stáhnout a spustit podle pokynů samotný nástroj pro odstranění, samozřejmě s ohledem na požadovaný produkt či jeho verzi. Nakonec přijde restart počítače a pak nová instalace.

|Návody|0 Comments
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.